Kosten en vergoeding

De behandeling wordt alleen vergoed als er een verwijsbrief is van uw (huis)arts met daarop een datum, bij voorkeur van ons allereerste contact. Dat is meestal per telefoon of mail geweest.

De kosten voor behandeling worden vergoed via uw basisverzekering. Wel brengt uw verzekering uw eigen risico in rekening. In 2021 is dit € 385. U betaalt het eigen risico eenmalig per kalenderjaar, voor alle hulp in dat jaar (zoals ziekenhuis, fysiotherapie en medicatie, maar niet de huisarts). Mocht u een hoger eigen risico hebben afgesproken met uw zorgverzekeraar (en minder premie betalen), dan wordt dit hogere eigen risico in rekening gebracht.

Het eigen risico geldt voor het jaar waarin de behandeling is gestart. Als de behandeling bijvoorbeeld begint in december 2020 en stopt in oktober 2021, dan betaalt u het eigen risico van 2020. Uw zorgverzekeraar krijgt pas te horen dat u bij mij bent geweest als ik de behandeling afsluit, want dan pas mag ik een declaratie indienen. Indien mijn declaratie aan uw zorgverzekeraar lager is dan het eigen risico, dan betaalt u natuurlijk minder eigen risico.

Ik heb een contract met alle zorgverzekeraars. Veel verzekeraars stellen een budget aan wat ik jaarlijks kan declareren. Het kan zijn dat ik u niet in behandeling kan nemen omdat ik anders het budget overschrijdt.

Op de pagina links vindt u een verwijzing naar de tarieven die een verzekering voor mijn behandelingen uitkeert. Ik krijg hier een percentage van (gemiddeld 80%). U betaalt mij niets. De kosten van mijn praktijkvoering, tussenorganisatie, sociale premies, overhead, etc. worden u niet in rekening gebracht.

Mocht er sprake zijn van problematiek die niet vanuit uw basisverzekering wordt vergoed, dan krijgt u van mij een nota. Het tarief is door de overheid vastgesteld op €110 per 45 minuten face to face. Ik tel de minuten, dus als een sessie bijvoorbeeld 80 minuten duurt, dan reken ik circa €195