Klacht-en tucht reglement

Per 1-1-2017 geldt de 'Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg' (Wkkgz). In eerste instantie bespreekt u de klacht met mij. Maar als dat lastig voor u is, dan kunt u contact opnemen met de regionale klachtfunctionaris van mijn beroepsvereniging (LVVP), mw Elly Laanen, via: e.laanen@lvvp.nl of via: 0614698227.
De klachtenfunctionarissen van de LVVP zijn zodanig getraind dat zij, naast de eerste klachtopvang, tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling. Als dit voor u niet werkt, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen, die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim (tot €25.000). Deze 'De Geschillencommissie Zorg' heeft een speciaal portaal voor cliënten van vrijgevestigde ggz-aanbieders, zoals ik. Deze commissie is bereikbaar via: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoon 070 3105380. Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag.
U krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter.

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Op grond van de wet BIG val ik als gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog onder het tuchtrecht en kan een klacht tegen mij worden ingediend bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het Tuchtcollege van de regio Utrecht is te bereiken via Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam, telefoon 020 3012510. Op onderstaande link van het tuchtcollege-gezondheidszorg vindt u nadere informatie.