Bent u mijn client?

Ik richt mij op volwassenen, vanaf 18 jaar. Ik doe individuele behandeling en relatie therapie. Mijn werkwijze is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, op EMDR, op schematherapie en op emotional focussed therapy (relatie therapie).

Ik kan u niet of minder goed helpen

Dit is iets anders dan dat u het soms niet meer ziet zitten, want dat is een relatief normaal verschijnsel. Waar het om gaat is of u uzelf nog voldoende in de hand heeft. Als dat niet zo is, dan bent u beter af bij intensievere hulp, waarbij meer opvang geboden kan worden.

Het beste kan ik u helpen

Als u wilt en kunt kijken naar uzelf: uw eigen ervaringen, gedrag, gevoelens, gedachten, reacties, etc. en hier iets in wilt veranderen. Andere mensen in uw leven kunnen we vanuit de therapiekamer niet veranderen. Wel hoe u met hen omgaat. En dat zal hun gedrag naar u weer veranderen.

Een dergelijk proces is mogelijk als u niet helemaal door uw klachten en onvrede in beslag genomen wordt en als er innerlijk ruimte is om naar uzelf te kijken. Daarnaast geldt in het algemeen dat u waarschijnlijk niet voor hulp zou hoeven aankloppen, als de mensen waarmee u in uw leven te maken heeft gehad, u aardiger hadden bejegend en uw behoeften beter hadden begrepen. Het erkennen en kunnen aangeven van uw behoeften en uw belangen, op zo’n manier dat de ander u werkelijk begrijpt en accepteert, is helaas iets dat ons vanaf de geboorte niet met de paplepel wordt ingegoten.

Zoals de meeste psychotherapeuten heb ik in de loop der tijd een aantal aandachtsgebieden ontwikkeld, te weten: negatief zelfbeeld, het verwerken van nare ervaringen (trauma), depressie, persoonlijkheidsproblematiek, angst- en onzekerheidsklachten, relatieproblemen. Als ik u niet kan helpen, dan help ik u met een verwijsadvies.

Medicatie kan ik niet geven, want ik ben geen arts. In principe sta ik niet afwijzend tegenover medicatie. Vaak is dit een tijdelijk hulpmiddel, waardoor u ondertussen beter aan uzelf kunt werken. Als dit nodig is, dan kan ik uw huisarts daarom vragen. En als u weer goed in uw vel zit, dan kan de medicatie worden afgebouwd. Het is ook mogelijk om een consult te vragen bij een psychiater.